We ondernemen

Sinds de oprichting van Stichting E30 in september 2011 is er allereerst veel samenwerking gezocht. Daarover hieronder meer. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de website (waarvan akte), met een nieuw domein en weblog voor Erfgoed 2.0 (binnenkort…), met verschillende nieuwe -media- ideeën (zie ons E-Lab) en met het uitwerken van activiteiten. Bij dat laatste speelde de locatie en belangrijke rol.

Een plek voor de Stichting
We zijn tamelijk lang bezig geweest om plannen te ontwikkelen voor Trompenburg in ‘s-Graveland, één van de topmonumenten in Nederland. Daar wilden we de Stchting meteen ook vestigen, rondleidingen verzorgen, lokale en regionale activiteiten organiseren, maar het ook een plek laten zijn waar erfgoedprofessionals vanuit heel Europa bijeen kunnen komen, korte tijd kunnen verblijven om er kennis op te doen en contacten te leggen. Dat vraagt om cultureel ondernemerschap en dat was dus precies iets voor onze stichting.
Op verzoek van de Rijksvastgoeddienst hebben we vanuit het perspectief van cultureel ondernemerschap een voorstel gemaakt en dit besproken met de desbetreffende asset-manager van de Rijksgebouwendienst (RGD). Helaas bleek de laatste er al voor gekozen te hebben een ‘entrepeneur’ in de arm te nemen, omdat er vrees bestond dat het ondernemerschap kannibaliserend zou werken op de doelstellingen van Stichting E30. Onduidelijk waarom we dan op gesprek werden gevraagd bij de RGD in Den Haag. Overigens een verbazingwekkende gedachte, aangezien dit ondernemerschap nu juist een kernactiviteit is van de Stichting en de overheid hier juist op aanstuurt. We zijn benieuwd wat er nu met Trompenburg gaat gebeuren; volgens de uitlatingen van de RGD zou de entrepeneur nu al aan de slag moeten zijn. Stichting E30 resideert zolang twee huizen verder en veel activiteit op Trompenburg hebben we nog niet kunnen waarnemen.

Keukentafel sessies
Wij zijn nu nog op zoek naar een unieke locatie, waar de Stichting gehuisvest kan zijn, waar we veel bijeenkomsten, debat, trainingen, workshops, seminars, lezingen en inspiratiesessies kunnen laten plaatsvinden. Waar we met erfgoedinstellingen, cultureel ondernemers, mediapartners, overheden en ook bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen om de tafel kunnen zitten om plannen te smeden, wederzijds te inspireren en kennis te delen. Naast werkoverleg, presentaties, brainstorms en masterclasses hanteren we ook al geruime tijd een afwijkende vorm: de ‘keukentafel sessies’.
Hierbij zitten we op informele wijze met een klein gezelschap (soms één op één) bij elkaar om in een intens gesprek (clinic) van 1 tot 4 uur tot de kern van de zaak te komen, nieuwe inzichten te verwerven, een krachtig waarom (terug) te vinden, de identiteit van de organisatie te versterken, invulling te geven aan leiderschap en ‘volgerschap’ en een aanpak en stappenplan t.b.v. realisatie (en communicatie) te bedenken.
Hierbij maken we gebruik van nieuwe media, een schoolbord / flipover, visuals en technieken als ideation en concepting. Maar meer nog maken we gebruik van veel ervaring, denkkracht, verbindende kracht, creativiteit en gezond verstand. Want we zijn dan immers met professionals onder elkaar. Intussen drinken we goede koffie, thee of sap en genieten we van ecologisch verantwoorde lekkernijen. De vergoeding voor dit gesprek bestaat uit de basiskosten (ca. 50 euro) plus wat het de gesprekspartner achteraf waard is geweest. Lijkt het je wat? Of precies wat je zoekt? Neem dan gerust even contact op.

Bestuur en Comité van Aanbeveling
Intussen hebben we ook een bijna voltallig bestuur. Daarin hebben in ieder geval zitting: Léontine Meijer van Mensch, Dieuwertje Wijsmuller, Nico Halbertsma en Merijn Vos; Sander Limonard is benaderd om het bestuur aan te vullen. We zijn enorm verguld dat deze mensen hebben toegezegd om de koers van de stichting te helpen bewaken en met hun diverse expertise kunnen adviseren over de toekomst van de stichting.
Ook voor het Comité van Aanbeveling mogen we ons verheugen in de toezegging van een aantal zeer gerespecteerde mensen die zich aan de stichting willen verbinden. Dat zijn: Gabrielle de Nijs-BikAgnes VugtsRob van der LaarseMark JanssenHerbert-Jan HiepMartijn Arnoldus en Roel During. We hopen dit CvA spoedig te mogen uitbreiden.
De werkzaamheden van de stichting zullen uitgevoerd worden door freelancers die in al dan niet vaste teams projecten kunnen uitvoeren, trainingen verzorgen, concepten ontwikkelen, enzovoorts. Daarmee willen we de stichting snel kunnen laten inspelen op de actualiteit, veel expertise bundelen en voorkomen we de (loon)kosten voor de stichting een beperkende factor worden, waardoor de stichting aangewezen zou zijn op (veel) subsidie.

Samenwerking
We werken samen met een aantal opleidingsinstituten, waarbij de Reinwardt Academie vooral genoemd mag worden. Maar we willen nadrukkelijk ook met andere opleidingsinstituten samenwerken, op gebied van media, toerisme, ondernemerschap, ethiek, recht (copyright), etc. We maken ons sterk voor crossovers omdat we uit de ervaring weten dat dit tot ongekende innovatie kan leiden.

Op verzoek van de Nederlandse Museum Vereniging (NMV) denken we na over een substantiële bijdrage aan het museumcongres. Ook vernieuwing van Museumvisie staat op ons lijstje. Met de RCE zijn we in overleg over voortzetting van Collectiewijzer, een netwerk voor professionals op gebied van conservering, restauratie, beheer en behoud, waarde en waardering, etc.

Het BMICE-t project, dat we samen met DEN, Kennisland en TNO hebben gerealiseerd is toe aan een volgende fase nadat de toepasbaarheid is gebleken. We bedenken nu een plan voor de voortzetting van de business model innovatie voor de cultureel erfgoed sector; een belangrijk deel van de content en de contacten zullen bewaard blijven bij DEN en via het E30 netwerk (o.a. Erfgoed 2.0) en een nieuwe groep verder ontwikkeld worden. Daarbij zal Stichting E30 een ‘Businessmodel Brigade’ oprichten, voor snelle ondersteuning, feedback en strategie voor cultureel ondernemers. Hierbij kun je zowel denken aan een clinic, (aanwezigheid bij) een expertmeeting of de rol van outsider die na een snelle inventarisatie en analyse feedback geeft op de plannen van een organisatie als aan een complete strategie. Meer weten of zit je met een dringende vraag? Neem snel contact op.

Met Waag Society bedachten we een concept voor het streamen van de Museums and the Web 2012, uitgebreid met een aantal workshops en ronde tafel discussies waarvan we de feedback als input aan de conferentie wilden terugsturen. Helaas ging dat o het laatste moment niet door vanwege een te slechte data-verbinding met San Diego. We zijn wel bezig om dit concept aan te passen en in verbeterde vorm uit te voeren bij een volgende conferentie .
Stichting E30 is partner bij de KomJeOok bijeenkomsten die door Mediamatic georganiseerd worden. Daarvoor denken we mee over de inhoud en thematiek, de programmering en verzorgen we extra communicatie via de kanalen van Stchting E30. Naar aanleiding van de Pitch voor Stichting Doen en in opdracht van Mediamatic leidde Stichting E30 een clinic om de winnaar van de pitch te begeleiden bij het versterken van het concept, zodat er een betere aanvraag bij Stichting Doen gedaan kan worden.

Een andere organisatie waarmee we samenwerken is Stichting Onterfd Goed. Onterfd Goed houdt zich bezig met het verantwoorde ontzamelen van ‘verweesde’ collecties en  biedt ondersteuning aan collectionerende instellingen die dat traject zelf doorlopen of juist willen voorkomen. Daarbij zoekt deze stichting ook het publiek debat en vraagt aandacht voor, creëert bewustwording en betrokkenheid bij, de waarde van cultureel erfgoed (collecties). Stichting E30 denkt inhoudelijk mee en wil helpen de debatten te organiseren.

We zijn nu bezig ons eigen business model verder uit te werken, want ook wij moeten als stichting onze broek kunnen ophouden. Er is dus nog genoeg te doen… wordt vervolgd!

 

Boekenlegger op de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *