We ondernemen

Sinds de oprichting van Stichting E30 in september 2011 is er allereerst veel samenwerking gezocht. Daarover hieronder meer. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met de website (waarvan akte), met een nieuw domein en weblog voor Erfgoed 2.0 (binnenkort…), met verschillende nieuwe -media- ideeën (zie ons E-Lab) en met het uitwerken van activiteiten. Bij dat laatste speelde de locatie en belangrijke rol.

Een plek voor de Stichting
We zijn tamelijk lang bezig geweest om plannen te ontwikkelen voor Trompenburg in Continue reading

Stichting E30

Per september 2011 is Stichting E30 een feit. We gaan ons vooral bezighouden met kennisuitwisseling, organisatie verandering, (business model) innovatie en ondernemerschap, participatie van publiek, media en netwerken in de cultureel erfgoed sector. We richten ons daarbij met name op de erfgoedprofessional. En het betekent dat we samen met de erfgoedprofessionals ook concepten en toepassingen uitwerken voor publieksparticipatie, toegankelijk en beleefbaar maken van erfgoed, en andere publieksgerichte activiteiten.
Naast het Nederlandse taalgebied zullen we ons ook in Europees verband bezighouden met deze onderwerpen. Daarvoor leggen we momenteel de contacten en maken we plannen. Intussen zijn we eigenlijk al druk met een stel projecten. Daarover is in ons E-Lab meer te lezen.
Overigens doen we dat vooralsnog zonder subsidie en denken we ook hard na over verdienmodellen voor de stichting. De opgedane ervaring delen we dan weer met de cultureel erfgoed sector. Suggesties zijn welkom. Donaties eveneens.

We bieden ook een onderkomen voor bestaande (online) projecten. Een mooi voorbeeld van zo’n bestaand project dat onder de vlag van Stichting E30 verder ontwikkeld gaat worden, is Erfgoed 2.0. Dit netwerk willen we in 2012 verder gaan professionaliseren met bijvoorbeeld een nieuw weblog, meer functionaliteit, een beter archief, meer interactie tussen de verschillende platforms waarvan gebruik gemaakt wordt en zeker ook meer redactie van verscheidene collega’s. Zodat we naast actualiteit ook meer achtergrondinformatie en praktijk ervaringen kunnen bieden. Daarnaast hopen we ook andere netwerken en websites een plek te kunnen bieden.

Voor 2012 staan nog veel meer projecten gepland, zoals (netwerk)bijeenkomsten, erfgoed debatten, maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van een app voor erfgoedprofessionals.
De trainingen en workshops die bij Erfgoed 2.0 aangekondigd werden, worden door Stichting E30 verder ontwikkeld.

Tot slot zal Stichting E30 (praktische) ondersteuning en advies gaan bieden bij erfgoed projecten. Daarvoor zijn we nu bezig een freelance netwerk van zowel jonge als ervaren erfgoedprofessionals te creëren.