Meer over Stichting E30

Samen erfgoed relevant maken
Cultureel erfgoed is niet per definitie relevant uit zichzelf. Er is altijd een context nodig en contact met betrokkenen; de mensen die samen het erfgoed bewaren, bewonderen en beleefbaar maken. Het maken van die context en het contact, de interpretatie en communicatie, al dan niet digitaal en mediaal (waaronder ook educatie en tentoonstellen), maar ook conservering, collectiemanagement, marketing, etc. etc dragen allemaal bij aan het relevant maken van dit erfgoed. Tenminste, zodra we dit professioneel en met overgave doen. Dat is een dynamisch proces waarin we voortdurend bijleren en veranderen.
Daarin wil Stichting E30 alle professionals en toegewijde vrijwilligers ondersteunen; zowel op inhoudelijk als op operationeel niveau.

Kennisoverdracht, netwerken en projecten
Stichting E30 maakt werk van innovatie, transitie en kennisoverdracht in de erfgoedsector. We vinden het belangrijk dat deze kennis vitaal en actueel is en breed verspreid raakt; dat is in het belang van ons erfgoed, van de sector en van de samenleving. Wij richten ons vooral op organisatieverandering, innovatie en ondernemerschap. En dit betekent ook dat we samen met de erfgoedprofessionals concepten en toepassingen uitwerken voor publieksparticipatie en het beleefbaar maken van erfgoed.

Daartoe organiseert E30 kennisuitwisseling, debat, reflectie, trainingen en cross-overs rond actuele maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we zowel binnen als buiten de culturele sector met aanpalende kennis- en werkgebieden zoals media, ruimtelijke ordening, toerisme, (monumenten)bouw, duurzaamheid en wetenschap.

Experts in binnen- en buitenland
E30 staat voor een freelance netwerk van (30) experts op gebied van erfgoed, media, business modellen, organisatie, verandering, communicatie, e-Cultuur en aanverwanten, maar ook voor Erfgoed 3.0, waarbij contextualisering en het valideren van betekenis voorop staan. De Europese snelweg E30, van Cork naar Omsk, is daarbij de metafoor voor onze manier van werken: ‘think global, combine local’.

We willen in Europa professionals (museummedewerkers en andere erfgoeddeskundigen, restaurateurs, docenten, adviseurs, zzp-ers, pas-afgestudeerden) en aankomend professionals (studenten, vrijwilligers) met elkaar in contact brengen en van elkaar laten leren en daardoor de mobiliteit en de ‘kwaliteit’ van deze professionals bevorderen.
Daarnaast ondersteunen we, samen met de experts in onze netwerken, ook organisaties in hun bedrijfsvoering, business model, fondsenwerving, strategie, (museale) concepten, media-producties en publieksbereik.

Stichting en coöperatie
E30 werkt zonder structurele subsidie en heeft geen winstoogmerk. Wij denken voortdurend na over nieuwe verdienmodellen voor de stichting. De opgedane ervaring hierover delen we graag met de cultureel erfgoed sector.
Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden voor een coöperatieve aanpak, waardoor meer zelfstandige collega’s samen aan mooie projecten kunnen werken, hun kennis kunnen delen en willen daardoor de werkgelegenheid in de sector bevorderen.

Suggesties zijn welkom. Bijdragen en donaties eveneens.

Reacties gesloten