Werken met augmented reality

Aanleiding
Steeds meer mensen beschikken over een smartphone en steeds meer erfgoedinstellingen spelen hierop in door apps, mobiele sites of games te ontwikkelen. Op bijna wekelijkse basis worden nieuwe toepassingen ontwikkeld waarmee erfgoedinstellingen haar communicatie en publieksbereik kan versterken en/of uitbreiden. Augmented reality wordt vaak (onterecht) beschouwd als trend en veel instelling stappen in deze techniek zonder stil te staan bij de vraag of Augmented Reality wel écht de beste techniek is voor het nastreven van de gestelde doelen.

Doelgroep

Medewerkers van kleine en middelgrote musea met een beperkte kennis in ICT, maar die wel verantwoordelijk zijn voor de communicatie als opdrachtgevend museum en ontwikkelaar.

Doelstelling
Inzicht krijgen in de aspecten van Augmented Reality; de kansen, mogelijkheden én de beperkingen ten aanzien van uw collectie en organisatie.

Opzet
In deze workshop wordt de theoretische basis van AR gelegd en wordt ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden van AR binnen het erfgoed. Dit laatste aan de hand van sprekende voorbeelden uit zowel erfgoed- als niet-erfgoedsector. Uiteraard staat tijdens deze workshop de vraag: “Waarom en wanneer zou mijn erfgoedinstelling met AR kunnen of moeten werken?” centraal. Tijdens deze workshop werk je, naast plenaire sessies, in kleine groepen aan een eigen casus.

Docent: Simone Stoltz
Tijd: najaar 2014
Locatie: Buitenplaats Jachtlust te ‘s-Graveland (ook in-company mogelijk)
Prijs: € 200,- p/p
Aanmelden: per mail naar simone@stichtinge30.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *