Het gesprek

Een netwerk zonder gesprekken is ondenkbaar. Naast de door E30 gefaciliteerde online discussies bewerkstelligt E30 met veel plezier de offline conversatie tussen professionals. Professionals onder elkaar. Hiervoor organiseert E30 bijeenkomsten, trainingen of workshops, maar putten wij ook uit een aanbod van innovatieve diensten.

Keukentafel sessies
Hierbij zitten we op informele wijze met een klein gezelschap (soms één op één) bij elkaar om in een intens gesprek van 1 tot 3 uur tot de kern van de zaak te komen, nieuwe inzichten te verwerven, een krachtig waarom (terug) te vinden, de identiteit van de organisatie te versterken, invulling te geven aan leiderschap en een aanpak en stappenplan t.b.v. realisatie en communicatie te bedenken. Hierbij maken we gebruik van nieuwe media, een schoolbord, visuals en technieken als ideation en concepting. Maar meer nog maken we gebruik van veel ervaring, denkkracht, creativiteit en gezond verstand. Want we zijn dan immers met professionals onder elkaar. Intussen drinken we goede koffie, thee of sap en genieten we van ecologisch verantwoorde lekkernijen. De vergoeding voor dit gesprek bestaat uit de basiskosten (ca. 50 euro) plus wat het de gesprekspartner achteraf waard is geweest. Lijkt het je wat? Of precies wat je zoekt? Neem dan gerust even contact op.

Businessmodel Brigade
De E30 ‘Businessmodel Brigade’ is opgericht, voor snelle ondersteuning, feedback en strategie voor cultureel ondernemers. Hierbij kun je zowel denken aan een clinic, (aanwezigheid bij) een expertmeeting of de rol van outsider die na een snelle inventarisatie en analyse feedback geeft op de plannen van een organisatie. Uiteraard kan hier ook een complete strategie uit ontwikkeld worden. De Businessmodel Brigade bestaat uit meerdere experts op het gebied van conceptontwikkeling, business development en innovatie. De vergoeding voor dit gesprek wordt opgebouwd uit kosten voor personele bezetting en eventueel benodigde materialen en is uiteraard geheel afhankelijk van de betreffende casus. Meer weten of zit je met een dringende vraag? Neem snel contact op.

Het gesprek van 30
Het gesprek van 30 is een reeks bijeenkomsten voor erfgoedprofessionals, gehost door een willekeurig museum in Nederland, waarbij we maandelijks onder leiding van twee experts in gesprek gaan over een specifiek onderwerp. Richting en uitkomsten van de middagen zijn open, immers het draait om de professionals onder elkaar. We bepalen gezamenlijk de gang van het gesprek. Aan het gesprek van 30 kunnen maximaal 30 professionals deelnemen. Voor deelname aan de gesprekken wordt een kleine vergoeding gevraagd. Dit is bedoeld voor het dekken van de gemaakte kosten zoals zaalhuur, catering, experts en eventuele personele bezetting.

Scholing
Het scholingsaanbod van Stichting E30 is op een diversiteit aan instapniveau’s afgestemd. Het gaat hier om workshops op operationeel niveau, om trainingen voor degenen die op strategisch niveau verder aan de slag gaan en masterclasses specifiek voor directies en leidinggevenden die tactisch beleid moeten uitstippelen.
Anders dan bij veel in de sector aangeboden trainingen gaat het bij ons vooral om maatwerk, dat wil zeggen dat elke training wordt toegespitst op de specifieke situatie van de deelnemende erfgoedinstelling en/of personen. De trainingen kunnen dus ook vrijwel allemaal in-company aangeboden worden. Een overzicht van het scholingsaanbod treft u hier.

Triple E; studiereizen
Wij denken groot en verbinden binnen bereik. Het zal dan ook niet verwonderen dat de focus van onze studiereizen ligt bij de Europese E30, de metafoor van deze Stichting. De E30 voert door zeven Europese landen, waaronder ook Nederland. In elk van deze landen bieden wij één of meerdere studiereizen aan. Deze studiereizen hebben als doel jou en je organisatie groot (mee) te laten denken over diverse doch specifieke onderwerpen. En op een verkennende wijze nieuwe impulsen te geven aan je core-bussiness, je diensten en je samenwerkingen. Vanaf nu dus ook in Europees verband…
Twee keer per jaar kun je met ons een regio langs de E30 bezoeken en daar samen met de collega’s uit die regio een specifiek onderwerp uitvoerig behandelen. We bezoeken participerende instellingen aldaar en gaan in gezamenlijke sessies met externe (buitenlandse)sprekers dieper op het onderwerp in. Tijdens deze sessies staat kennisuitwisseling en -overdracht en het verkrijgen van vernieuwende ideeën centraal. De mogelijkheid tot grensoverschrijdende samenwerking tussen erfgoedinstellingen is een duidelijk bijkomend doel dat Stichting E30 hiermee een warm hart toedraagt. Momenteel wordt hard gewerkt aan de eerste twee reizen die in 2014 zullen plaatsvinden. Wil je eigenlijk niet wachten en graag meer weten? Neem ook dan gerust contact op!

Reacties gesloten