Netwerken

De geschiedenis en toekomst van Europa zijn te volgen via de infrastructuur en hoe die, als ‘small parts loosely joined’, tot stand gekomen is. Bestaande (snel)wegen zijn vaak een voortzetting van eerder aangelegde kleinere wegen, die door de grotere noemer, in een grotere ‘context’, met elkaar verbonden raken. Of het nu om de analoge of de digitale wegen gaat, de geschiedenis laat zich lezen via die infrastructuur, die zich gedraagt als een evoluerend geheel van netwerken. Van de Romeinse wegen tot de huidige snelwegen, mensen en meningen zijn hierdoor telkens verbonden. Behalve stenen en asfalt en bits en bytes, bevat die infrastructuur daarom erg veel immateriële betekenis. Zo vormt de infrastructuur als geheel de verbindende factor tussen bestaande en nieuwe wegen en de waarde die erlangs vervoerd wordt of er gesitueerd is. Zo’n verbindende factor is Stichting E30.

Onze samenleving is in rap tempo veranderd in een web van netwerken. De infrastructuur van met name online netwerken, worden door snel voortschrijdende techniek gefaciliteerd, maar bestaan vooral uit mensen. Stichting E30 helpt instellingen op zinvolle en strategische wijze om te gaan met de kracht van netwerken. Daarbij maakt de Stichting op haar beurt gebruik van eigen (online) netwerken voor en door experts.

 

erfgoed20-icon

Erfgoed 2.0 is het grootste online netwerk voor professionals in de erfgoedsector en andere geïnteresseerden binnen Nederland en Vlaanderen. Het netwerk is in 2007 gestart met een weblog en omvat daarnaast o.a. de grootste Linkedin groep voor erfgoedprofessionals in Nederland, een Twitter kanaal en een Facebook pagina. Daarbij is Erfgoed 2.0 ook vaak aanwezig bij diverse bijeenkomsten (conferenties, workshops en seminars) om input te geven en verslag uit te brengen. Zo maakt Erfgoed 2.0 ontwikkelingen, ervaringen, discussies en ’best practices’ op het gebied van erfgoed, participatie en nieuwe media beschikbaar en stuurt aan op cross-overs tussen verschillende sectoren.

Erfgoed 2.0 heeft twee subkanalen:

ondernemend-erfgoed-nwErfgoedZaak: (@erfgoedzaak) nieuws, achtergronden en best practices op gebied van ondernemerschap in het erfgoed, business model innovatie en fondsenwerving.

 

 

erfgoednieuws-icon-nw

ErfgoedNieuws (@erfgoednieuws): speciaal voor het brengen van dagelijks nieuws uit verschillende social media bronnen. Het nieuws wordt tweemaal daags ververst en is via twitter, paper.li, tweetedtimes en binnen erfgoed20.nl te volgen. Daarnaast maken we incidenteel ook nog gebruik van Scoop.it en Storify.

 In 2014 zullen we deze aparte kanalen weer nauwer integreren in Erfgoed 2.0

 

inheritageeu-grootInheritage.eu (@inheritage_eu) is an international platform for professionals in the field of heritage communication. It is being developed to meet and inspire one another, to discuss and challenge, to show and to admire examples of heritage communications throughout Europe. Founding ‘fathers’ are the participants in the European Portico project.
This is a collaboration between the cities of Gent, Chester, Köln, Utrecht and the intitiatief Domplein founded by the INTERREG IV-B NWE and aims at exploring the spectrum of heritage conservation and communication and the Dutch Odyssee program. The Odyssee program is a project initiated by The Netherlands Organization for Scientific Research and former Netherlands Institute for Dutch Heritage, set up to dig up ‘cold cases’ in archaeological excavation in order to make the results accessible for scientific research and to the wider audience. Since 2013 Stichting E30 manages this platform.

CW-beeldmerk3Collectiewijzer (@collectiewijzer) is een online netwerk met praktische informatie over het beheer, behoud, restauratie en management van erfgoedcollecties voor en door professionals. Bedoeld als vraagbaak, maar vooral ook om kennis uit te wisselen. Het netwerk bestaat onder andere uit een weblog, een actieve Linkedin groep en de Collectiewijzer wiki. Deze laatste biedt erfgoed professionals een platform om kennis over collectiebehoud, – beheer en -beleid te delen en actueel te houden. Belangrijke speerpunten hierin zijn waarde en waardering, veiligheid, onderzoek en risicobeheer.

Ontmoetingen
Ook offline vindt Stichting E30 een krachtig netwerk van groot belang. Wij werkten als voor de oprichting van de Stichting met veel plezier samen met vele organisatie van diverse aard. Op internet heeft Stichting E30 naast bovengenoemde netwerken daarom ook een Meetup community opgezet. Via deze community kunnen vakgenoten elkaar vinden, maar vooral ook weten welke (offline) bijeenkomsten wanneer en waar gaan plaatsvinden en zich daarvoor aanmelden.

Deze bijeenkomsten zullen deels gratis zijn en deels een toegangsprijs vragen. We werken nu aan een lidmaatschap waarmee je je abonneert op bijeenkomsten en publicaties.

Samenwerking
We maken ons sterk voor cross-overs omdat we uit de ervaring weten dat dit tot ongekende innovatie kan leiden. Zo werken we samen met een aantal opleidingsinstituten, waarbij de Reinwardt Academie, Erasmus Hogeschool Brussel en Fontys genoemd mogen worden.

Met Landschap Erfgoed Utrecht hebben we een vaste samenwerking op het gebied van scholing en training. E30 verzorgt de inhoudelijke kant van een aantal trainingen die via Landschap Erfgoed Utrecht worden aangeboden.
Tevens investeert E30 in Vlaams-Nederlandse samenwerking met o.a. FARO, Bardijnen, ValuesTV, Belgica en diverse Vlaamse Erfgoedcellen, zoals in Pajottenland-Zennevallei.

Uiteraard kun je als professional het beste netwerken op conferenties, seminars of andere bijeenkomsten. Stichting E30 verzorgt vanuit bestuur en gelieerde professionals dan ook inhoudelijke invulling op conferenties zoals Het Museumcongres, Dish, de Digitaal Erfgoed conferentie, ICOMCeca,  ICOM-ITC, en andere internationale dagen met diverse presentaties en lezingen.

Reacties gesloten